Yayasan

STIM Shanti Bhuana berada di bawah naungan  Yayasan Santo Yohanes Salib, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

BADAN PEMBINA :

KETUA                       :  Dr. Yohanes Indrakusuma

Anggota                     :  Leo Oktavianus Hariyono, S.S., M.Hum.

                                       Justini Kesuma

                                       Dra. Marietta S. Purwantini

BADAN PENGAWAS:

Ketua                           : Heliberta Hoar Nahak, S.S.

Anggota                      : Elias David Daud, S.S., M.Hum.

BADAN PENGURUS:

Ketua                           : Drs. Stephanus Hery Sucahyo

Wakil                            : Agnes Istikajanti

Sekretaris                    : Antonius Masri Hartono, S.E., S.S., S.Th.

Bendahara                   : Farah Suwondo, S.E.Ak., M.MSI.